31. august 2010

Paraply

Vi fikk i oppgave å gå ut å ta bilder av en paraply. Komposisjonene i bildene var veldig viktige, vi skulle tenke på balanse, skrålinjer, kontrast, det gyldne snitt, interessepunkt, rytme og gjentakelse når vi tok bildene.

På dette bildet har jeg hengt paraplyen opp i et tre. Idéen var å putte paraplyen ut i naturen. Paraplyen er plasert omtrent midt i bildet, dette skaper balanse. Jeg har jobbet med kontrasten og lyset i dette blidet, slik at det ser ut som det skinner gjennom bladene på treet.

  
På dette bildet har jeg lagt paraplyen på et piano, som gjør at det blir en fin kontrast mellom tangentene på pianoet og prikkene på paraplyen. Idéen bak bildet var å plasere en paraply på et sted hvor paraplyer ikke nødvendigvis hører hjemme. 
Der er en del skrålinjer i dette blidet, og paraplyen er interessepunktet. I dette bildet har jeg jobbet litt med lyset for å gjøre det mykere og gjerne litt varmere.

 
I dette bildet har jeg plasert paraplyen midt i et gangfelt, idéen var å få frem en slags ensomhet i bildet.
I dette bildet er interessepunktet plasert omtrent midt i bildet, dette gir balanse i bildet. Gangfeltet danner også skrålinjer, som gjerne gjør bildet mer interessant.
På dette bildet har jeg jobbet med kontrasten og fargen i bildet for å få bildet til å virke enda mer ensomt. 

24. august 2010

Den første fotooppgaven


Her kan du se et par av de bildene jeg tok til min første fotooppgave. Oppggaven gikk ut på å gå rundt på skolen å ta masse billedutsnitt. Vi skulle fokusere mest på linjene og komposisjonen i blidene. Slik at man trenger egentlig ikke se hva det er tatt blide av.

Velkommen til min fotoblogg


Dette er min blogg i faget Trykk og Foto på Vågen videregående skole. På denne bloggen vil jeg legge ut bilder jeg har tatt og redigert selv. 
Meningen med denne bloggen er å få dokumentert de oppgavene jeg får i løpet av dette skoleåret på 2SF.
Med denne bloggen kan du følge med på hva jeg lærer i dette faget, og jeg er åpen for kommentarer og meninger.


Have fun!